För att förbättra driftsäkerheten i distributionsnäten, väljer många eldistributörer att byta ut blankledningen till belagd lina eller alternativa kabellösningar.
Många väljer då att behålla befintliga säkringsapparater, eller byta ut mot nya. Då kan det uppstå vissa problem med arbetsjordning och anslutning av flera ledare.

Därför presenterar vi några smarta tillbehör som underlättar.

Jordningspinne JOPO (övre bilden)
Parallellanslutningsskenan PAS. (undre bilden)

Väljer man alternativet att kabla, är vår kopplingskiosk Quicksec eller avgreningsstöd Quicktap intressanta lösningar. Gäller det kabelanslutning till friledning så glöm inte bort våra enkla Stångmanövrerade ventilavledare, som gör framtida felsökningar och utbyte lika enkla som ett säkringsbyte.