GEVEA säkringar finns i tre olika utförande. GHF-S, SM 33 och TG. De är i första hand avsedda att användas som utomhussäkringar för friledning, men används också i vissa transformatorkiosker.

GHF-S, är högeffektsäkringar för 12 och 24 kV.

SM 33, är smältmetaller och används inuti patronrör för 12 och 24 kV.

TG, är smältmetaller och används tillsammans med säkringshållare med utkastarfjädrar. Finns för 12 och 24 kV.