Säkringsfrånskiljaren LKI levereras som en färdigmonterad trepolig enhet, 12-24 kV. Den monteras vertikalt på stolpe.

Säkringsfrånskiljaren som kombinerar lastfrånskiljarens och säkringshållarens fördelar, gör konstruktionen särskilt lämpad när man har behov av trepolig bryning i kombination med säkring. Vid exempelvis avsäkring av långa kablar slipper man problemen med osymmetri och där tillhörande utlösningsproblem. Även när man vill bryta trepoligt före säkring.

Säkringsfrånskiljaren består i grunden av vår säkringsapparat L33G med en påbyggd frånskiljare Typ GDS. Detta ger en beprövad konstruktion med goda drifterfarenheter. Den levereras i trepoligt utförande, monterade på en s.k. Bertilregel.

Kan kombineras med olika typer av ventilavledare och säkringar.

Säkringsfrånskiljarna är som övriga frånskiljare från GEVEA tillverkad i modern tunnplåtsteknik med förstärkande profilpressning. Detta ger hög mekanisk hållfasthet, med låg vikt.

De levereras som standard med isolatorer av hydrofobisk gjutharts, för bästa isolationsegenskaper vid svåra miljöer. De kan även levereras med andra isolatormaterial.

För att förhindra att manöverrörelserna böjpåkänningar ger upphov till linbrott, levereras frånskiljarna med böjliga anslutningsfanor, som eliminerar problemen. Härigenom blir frånskiljaren också lättmanövrerad.

Då frånskiljaren även är lämpad för motordrift har konstruktionen av kontaktdelar anpassats så att de tål stora rörelser och krafter utan att kontaktfunktionen påverkas negativt.

För att erhålla lång livslängd med ett minimum av underhåll är kontaktdelarna förnicklade.

Frånskiljaren kan levereras anpassade för manöver av alla på marknaden förekommande motormanöversystem. Detta gör att vår frånskiljare rekommenderas av flera tillverkare av motormanöverdon.