AB Gevea
Box 12043
SE-600 12 Norrköping

Besöksadress / Leveransadress
Vagngatan 9
603 63 Norrköping

Vxl: +46 11-18 48 00

E-post: info@gevea.se

Kvalitet

Gevea är kvalitetscertifierad sedan 1999 och är numera certifierad enligt ISO 9001:2015

För att försäkra oss om att kvalitetsarbetet skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet, arbetar vi med delegerat personligt ansvar. Detta kräver utbildning, vidareutbildning och rapportansvar inom respektive arbetsområde.

För att klara våra högt ställda kvalitetsmål, är valet av leverantörer och samarbetspartner också styrda av våra kvalitetsmål.

Återrapporteringen från våra kunder sker genom kontinuerliga besök och ett utarbetat uppföljningssystem.

Se vårt certifikat

Miljö

GEVEA arbetar med höga miljökrav.

Detta innebär att miljötänkande är en naturlig del i vårt dagliga arbete, inom vårt eget företag och i kontakter med andra företag.

Vid utveckling av produkter och tillverkningsprocesser skall vi söka lösningar med högt miljötänkande och i möjligaste mån välja det mest miljövänligaste alternativet.

Gevea är ansluten till FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen).