Generellt

GEVEA med nästan 100 års erfarenhet som tillverkare av linjematerial eftersträvar alltid att tillverka produkter med optimal kvalité.

Trots detta finns det alltid ett behov av vissa detaljer som kan ha blivit skadade, eller som av någon annan anledning behöver bytas ut.

Några reservdelar har genom åren visat sig behövas mera än andra.

För att underlätta anskaffningen finns de redovisade nedan.

Är det någon detalj som saknas ? Kontakta oss så försöker vi hjälpa till att få fram önskad reservdel.