Läs mer om eventet här: EBR Metod- och maskindagar