Kvalitets- och miljöpolicy

Gevea erbjuder ledande produkter, lösningar och tjänster inom frånskiljar- och säkringsteknik, eldistribution och spårbundet material som möter eller överträffar våra kunders krav avseende funktion, dokumentation, kvalitet, miljöbelastning och energiförbrukning. Alla medarbetare bidrar genom sitt yrkeskunnande, erfarenhet och engagemang till att våra leveranser möter våra kunders förväntningar och krav. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom att arbeta på ett sätt som främjar en minskad energianvändning, minskad mängd kemiska ämnen och material samt minimerar vårt avfall. Ständiga förbättringar är ett naturligt inslag i vår vardag.
Gevea genomsyras av kundfokus, ansvar, laganda, kreativitet och glädje.
Inom Gevea säkrar vi att alla medarbetare har rätt utbildning och kompetens genom att kontinuerligt utvärdera den enskilda medarbetarens utbildningsbehov samt marknadens förväntningar och behov.
För oss på Gevea är det självklart att visa initiativ, kunskap och engagemang samt att bemöta våra kunder och andra intressenter positivt. Att arbeta med ständiga förbättringar av våra produkter, flöden och metoder samt system är en naturlig del av arbetsdagen.
Vi skall med hjälp av mål, handlingsplaner och uppföljning av vår verksamhet arbeta för att vi ständigt minskar vår miljöpåverkan samt säkrar och utvecklar kvalitet.
Att följa lagkrav, reglementen och andra regler är en naturlig del av vår vardag. Vi bevakar samhällets krav och regler samtidigt som vi aktivt håller oss uppdaterade vad gäller utvecklingen inom våra respektive verksamhetsområden.