Vad är hållbarhet för GEVEA?


För GEVEA är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet och vi bidrar aktivt till ett mer hållbart samhälle. Vi ser att övergången till ett mer hållbart samhälle med nya energilösningar skapar många affärsmöjligheter inom eldistribution samt järn- och spårväg som är våra fokusområden. 
Både GEVEA och vår koncern Addtech stödjer de tio grundläggande principerna inom Global Compact samt utgår ifrån internationella grundläggande konventioner både i vår interna uppförandekod och uppförandekoden för våra leverantörer. Vi använder FN:s globala hållbarhetsmål och identifierar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som en del i vår övergripande riskanalysprocess. För att säkra utvecklingen mot våra långsiktiga hållbarhetsmål är arbetet fullt ut integrerat i vår strategi och affärsplanering.
Vårt arbete inkluderar att ta ansvar för de tre grundläggande perspektiven inom hållbarhet: miljö, socialt samt ekonomiskt ansvar.
Kraven och efterfrågan på hållbara tekniklösningar växer kontinuerligt, det skapar såväl affärsmöjligheter för GEVEA som värden för våra kunder och samhället i stort. 
Vi på GEVEA jobbar dagligen med att på olika sätt hjälpa kunder att hitta de bästa och mest hållbara tekniklösningarna inom eldistribution och spårbundet material. Det gäller såväl att förbättra befintlig infrastruktur och bidra till nya, stabila energi- och transportlösningar. Vi ser att vi har stora möjligheter att vara en aktiv leverantör i övergången till ett mer hållbart samhälle och industri. 
GEVEA tar del av Addtech-koncernens visselblåsarsystem som möjliggör att intressenter anonymt kan rapportera eventuella oegentligheter. Visselblåsarsystemet är ett viktigt verktyg för vårt arbete med anti-korruption och en transparent verksamhet och arbetsplats.
Rapportera eventuella oegentligheter i visselblåsarsystemet >>