Thomas Lundell är sedan den 15 november 2018 ny VD för AB GEVEA. Han efterträder Daniel Vestergren som går vidare inom Addtech-koncernen till en roll som controller för affärsområdet
Energy.

Thomas är 56 år och har lång erfarenhet som VD i både teknikhandelsföretag och producerande industriföretag. Thomas kommer närmast från JohSjö-gruppen i Norrköping där han var VD och koncernchef.

– Jag är både stolt och glad över förtroendet. Jag lockas av att GEVEA är ett företag med väletablerade produkter och ett starkt namn vad gäller produkter för eldistribution. Att få arbeta i och vidareutveckla ett företag med egna produkter, ett starkt varumärke, egen produktion och stor exportandel är oerhört spännande, säger Thomas.

– Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna på GEVEA ta företaget ett steg vidare för fortsatta framgångar på en el- och energimarknad under utveckling och förändring.

AB GEVEA är ett bolag i affärsområdet Energy inom den börsnoterade koncernen Addtech. GEVEA är ett företag med hög kompetens och stor kunskap inom lösningar och produkter för eldistribution. GEVEA har egen utveckling, konstruktion och produktion samt marknadsföring. Med den svenska marknaden som bas har företaget idag export till mer än 15 länder och en exportandel om cirka 50%. Företaget är baserat i Norrköping, omsätter cirka 80 MSEK och har 25 anställda.