Arthur Flury AG

Gevea säljer produkter för järnväg och spårvägar. Förutom våra egna produkter såsom frånskiljare och säkringsapparater så säljer vi kontaktledningsmaterial från Arthur Flurys sortiment. Exempelvis sektionsisolatorer, kontaktlednings isolatorer, bärtrådar och klämmor m.m.

Dessutom finns ett sortiment för jordning av tunnelväggar och andra betongkonstruktioner. Detta kan vara en lämplig produkt för projekt som ”Ostlänken”

Se mer information här
Besök Artur Flurys hemsida