GEVEA har utvecklat Quicksec som ett enkelt 24 kV kopplingsskåp för mindre jordkabelnät, främst i landsbyggdsnät. Det är även intressant i andra nät när man har behov av en sektioneringslösning.

Ett intressant alternativ för sektionering vid arbete och felsökning, till ett mycket intressant pris.

Quicksec är tillverkad av stålplåt och varmförzinkad. Skåpets nederdel utgör tillsammans med fyra ben fundament.

Skåpet är försett med fyra luckor/dörrar som också utgör en del av ventilationen utöver fyra ventilationsöppningar.

Tre kablar kan anslutas till skensystemet, som är dimensionerat för 24 kV 400 A.

Manövrering sker spänningslöst, med hjälp av en manöverspak, vilken är placerad under det låsbara rostfria locket.

Produkten är ej ljusbågsprovad och all manövrering skall göras i spänningslöst tillstånd.

Quicksec levereras som en färdigmonterad enhet.