Frånskiljare

Frånskiljarnas konstruktioner är anpassade för modern linjebyggnadsteknik för eldistribution och järnväg. Men genom sin flexibla konstruktion, är de även anpassade för äldre konstruktioner. Finns i utförande som frånskiljare, lastfrånskiljare, säkringsfrånskiljare och kabelfrånskiljare. Kan monteras horisontellt eller vertikalt. För att på ett enkelt och säkert sätt kunna arbetsjorda, kan våra frånskiljare levereras med fasta jordknivar.