Vi jobbar idag med till största delen egentillverkade produkter kompletterade med produkter från några av de bästa leverantörerna på området. Tack vare detta kan vi erbjuda er hög kvalitet och prisvärda produkter genom hela vårt produktprogram.

Produktsortimentet består huvudsakligen av frånskiljare, säkringsapparater/säkringar för friledning. Vi tillverkar dessutom kopplingsapparater för jordkabelnät och marknadsför olika typer av kabelskåp och lastfrånskiljare för transformatorstationer.

Vi har stor teknisk kunskap kring de produkter inom vilka vi verkar och ser som vår uppgift att hitta de tekniskt och ekonomiskt mest optimala lösningarna. All utveckling sker och har skett i intimt samarbete med användare i många länder, vilket ger kundfördelar baserat på svenska och internationella normer.

Produktionen är baserad på nästan 100 års erfarenhet, med moderna material, robot och CNC-styrd produktion, men till stor del manuellt montage. Detta för att erhålla bästa möjliga kvalitet, flexibilitet och leveranspålitlighet. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015.

För att läsa mer om de olika produkterna välj produkt i menyn till vänster.