GEVEA inomhuslastfrånskiljare H 27 tillverkas av Driescher Moosburg Tyskland, inte att förväxla med Driescher Wegberg Tyskland.

Driescher har tillverkat H27 sedan 1980 och levererat mer än 50 000 exemplar, till ett antal länder med goda referenser, för användning i plåt och betongstationer. Bland länder, med motsvarande eller tuffare klimat än här i Sverige, kan nämnas Schweiz och Österrike.

H27 tillverkas i olika modeller och utföranden. Med ett brett tillbehörsprogram. Finns för 12 eller 24 kV, 630 A.

Bryttekniken skiljer sig från många andra tillverkare, främst beroende på att kontaktkniven går lodrätt upp och ner och inte faller ut i öppet läge. Detta ger, utöver kompakta mått som underlättar monteringen, en brytarkonstruktion som inte kräver några hjälpkontakter, som kan fastna eller ställa till andra problem.

H27 har en så kallad torr brytkammarkonstruktion som inte behöver några luftbälgar, utan brytningen sker inne i en sluten brytkammare och eventuell ljusbåge släcks effektivt av ett joniserade gastryck.

H27 konstruktion bygger på enkel och stabil lösning, med få detaljer, vilket ger goda förutsättningar för en bekymmersfri drift med ett minimum av underhåll.